ERIKOISTURVAPALVELUT

CITYBROS ERIKOISTURVAPALVELUT

Erikoisturvapalvelut ovat vaativimpiin asiakastarpeisiin tarkoitettuja turvallisuuspalveluita. Erikoisturvapalvelumme rakennetaan asiakkaan tarpeen, riskiarvion ja olosuhteiden mukaan.

Palveluiden erityisluonteesta johtuen toimeksiannoissa korostuvat ehdoton luottamuksellisuus, hienovaraisuus sekä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ymmärtäminen. Erikoisturvatehtäviin koulutettu henkilöstömme työskentelee toimintaympäristön mukaisesti huomiota herättämättä siviiliasussa ja tehtävän luonteen mukaisesti varustettuna ja uhka-arvion mukaisesti tarvittaessa aseistettuna.

Suoritamme erikoisturvatehtäviä koko Suomessa sekä tarvittaessa ulkomailla, myös ns. korkean riskiluokituksen maissa.


Henkilösuojaus

Suojelun tarpeessa olevan henkilön tai henkilöryhmän koskemattomuuden suojaaminen ja siihen liittyvät turvallisuustoimenpiteet kuuluvat erikoisturvapalveluihimme. Henkilösuojauksessa keskitytään erityisesti uhka-, vaara- ja häiriötilanteiden ennaltaehkäisyyn turvatoimien huolellisen suunnittelun, taktisen toteuttamisen ja henkilöstömme korkean ammattitaidon kautta.


Rikosturvallisuus

Rikosturvallisuustehtävissä selvitämme onko toimeksiantajaan kohdistunut rikos, sekä missä olosuhteissa rikos on tapahtunut ja ketkä ovat asianosaisia. Selvitämme myös rikoksella aiheutetun vahingon tai saavutetun hyödyn suuruuden mahdollisia vahingonkorvausvaatimuksia varten. Tarvittaessa toimitamme viranomaiselle esitutkinnan käynnistämistä varten tarkan raportin tapahtumista ja asianosaisista.


Kokousturvallisuus

Turvahenkilöstömme varmistaa yhtiökokousten ja muiden erityistilaisuuksien häiriöttömän ja turvallisen toteutuksen tapahtuman edellyttämällä tavalla. Kokousturvapalvelumme kattavat
suunnittelu- ja valmistelutyön lisäksi turvallisuusasiakirjojen laatimisen, tilojen turvallisuustarkastuksen, vieraiden vastaanottamisen suojellen asiakkaan etuja yllättävissäkin häiriötilanteissa.


Matkustusturvallisuus

Matkustusturvallisuustoimenpiteiden tavoitteena on henkilön tai henkilöryhmän turvallisuustason varmistaminen heidän ollessaan ulkomailla. Turvatoimiin kuuluvat mm. valmistelevat toimenpiteet, majoitusturvallisuuden varmistaminen, viranomaisyhteistyö ja evakuointisuunnittelu kohdemaan riskiluokituksen mukaisesti.

 

Ota yhteyttä: erikoisturva@citybros.fi